dimarts, 22 de gener del 2013

CCOO reclama la supressió de 21% de l’IVA per menjadors escolars i altres activitats educatives complementàries.

 CCOO denuncia que l’aplicació d’aquest mida aprofundeix en la desigualtats socials i vulnera els drets a l’educació de les famílies més desafavorides.
La decisió del Govern de l'Estat d'incrementar l'IVA que aplica a les activitats educatives que es realitzen fora del marc escolar reglat (Acollides Matinals, Menjadors Escolars, Activitats Extraescolars, Activitats de Vacances, ...) abocarà a moltes empreses i entitats a reduir perillosament la qualitat del seu servei, posant en risc tot un seguit d'activitats educatives cabdals a la nostra societat.
 
Aquesta decisió, i el fet de que la Generalitat de Catalunya, Consells Comarcals i Ajuntaments hagin disminuït les seves aportacions per a becar infants i joves, incrementarà desmesuradament l'aportació econòmica que les famílies hauran de fer per participar d'aquestes activitats, deixant fora d'aquestes activitats les famílies que més ho necessiten i aprofundint encara més la bretxa socioeconòmica
 
Evidentment aquesta decisió també suposarà la destrucció de milers de llocs de treball a Catalunya i a la resta de l'estat, per part de les empreses i entitats del sector. Abocant a aquest sector a la precarització de les seves condicions sociolaborals i aprofundint encara més l'afectació de la crisis i la desregulació laboral als treballadors i treballadores del Lleure Educatiu.
 
CCOO de Catalunya reclama a l'administració de l'estat que retiri aquesta mesura injusta i que aprofundeix en les desigualtats socials, i que reconegui les activitats de Lleure Educatiu com a activitats educatives, i per tant exemptes d'IVA. A la vegada que reclamem a la Generalitat de Catalunya que desenvolupi “un marc legal propi” que afavoreixi el manteniment del Lleure Educatiu com a un element cabdal de l'educació no formal, garantint el seu accés a totes les famílies amb independència de la seva renda.