dijous, 12 de gener de 2017

Nou increment salarial "Conveni Col·lectivitats".En la nòmina del mes de gener de 2017 heu de tenir aplicat el darrer increment salarial que es va pactar, quan es va signar el  “II Conveni de Col·lectivitats de Catalunya”.


El “II Conveni de Col·lectivitats de Catalunya” especifica en el Capítol 9 (Condicions Econòmiques), Article 36 (Retribució), el següent:

S’estableixen els increments salarials que a continuació es detallen pels períodes indicats:
Increment 2017: s’aplicarà un 1,5% sobre les taules salarials 2016 i amb efectes de 01/01/2017, de conformitat amb les taules i annexes”.

A més, per tal que pugueu fer seguiment de tota la informació que vagi sorgint al respecte d’aquesta i d’altres temàtiques, us recordem les adreces del Bloc i del Twitter de la “Secció Sindical de CCOO de 7 i Tria”:

      -Twitter: @ccoo7itriaNosaltres, com sempre, continuem treballant per tal que la nostra empresa compleixi els acords signats en aquest conveni.