dilluns, 25 d’abril del 2016

1 de Maig: "Contra la pobresa salarial i social: treball digne i drets".Aquest 1 de Maig del 2016, CCOO tornarà a reclamar polítiques al servei de les persones. Serà amb el lema "Contra la pobresa salarial i social: treball digne i drets".

Les manifestacions previstes són les següents:Barcelona, 11.30 h., Ronda de Sant Pere /Passeig de Gràcia
Girona, 12.00 h., Plaça de la Independència
Lleida, 12.00 h., Plaça del Treball
Tarragona, 12.00 h., Plaça de la Imperial Tàrraco
Tortosa, 12.00 h., Plaça del CarriletFeu clic per descarregar-vos:


dimarts, 19 d’abril del 2016

7è #VaAmbTu "Excedència Voluntària" (Conveni Col·lectivitats).

L’article 20 del “II Conveni de Col·lectivitats” (que parla de l’Excedència Voluntària) diu el següent:

-Els treballadors/es afectats pel present Conveni podran sol·licitar l'excedència voluntària quant faci 1 any que treballen a l'empresa. La permanència en aquesta situació no podrà ser inferior a 4 mesos ni superior a 5 anys i causarà baixa definitiva l'excedent que no sol·liciti la seva reintegració amb una antelació no inferior a 30 dies abans de la data del venciment, si l'excedència és superior a 1 any, i 15 dies si és inferior a aquest termini.

-Els treballadors/es afectats pel present Conveni tindran dret a sol·licitar l'excedència voluntària per tenir cura de fills/es i familiars fins el 2n grau de consanguinitat o afinitat en els termes establerts en la llei 39/99, de 5 de novembre, de Conciliació de la Vida Familiar i Laboral i a la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva de dones i homes.

dilluns, 18 d’abril del 2016

6è #VaAmbTu "Excedència Voluntària" (Conveni Lleure).

 #VaAmbTu
Informatiu de la Secció Sindical de CCOO de 7iTria


L’article 57 del “ III Conveni del Lleure” (que parla de l’Excedència Voluntària) diu el següent:

-Es pot concedir al treballador/a, amb la petició prèvia per escrit; podent sol·licitar-la tots els que tinguin, almenys, 1 any d’antiguitat a l’empresa i no hagin gaudit d’excedència durant els 4 anys anteriors.

-S’ha de concedir per un període no inferior a 4 mesos ni superior a 5 anys, tret de pacte entre empresa i treballador/a en un altre sentit.

-El treballador/a que gaudeixi d’excedència voluntària només conservarà el dret al reingrés si al lloc de treball hi ha una vacant en la seva especialitat o categoria laboral.

-Durant aquest temps no es computa l’antiguitat.


Per a qualsevol dubte o aclariment, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a:


Twitter: @ccoo7itria