dimarts, 26 de gener del 2016

2n #VaAmbTu, 2n Conveni Col·lectivitats.


 #VaAmbTu
Informatiu de la Secció Sindical de CCOO de 7iTria

Companys i companyes,

Conveni Col·lectivitats:

El proppassat 2 de novembre es va publicar el “II Conveni de Col·lectivitats”.

Us fem cinc cèntims d’alguns apartats que creiem és important que tingueu present:
*Article 5. Àmbit temporal. Punt B: Durada

La durada serà de quatre anys: des del dia 1 de gener 2014 fins el dia 31 de desembre de 2017.


*Article 28. Punt A: Jornada de treball

La jornada màxima anual serà de 1791 hores de treball efectiu durant la vigència de conveni, equivalent a aplicar en còmput anual la jornada de 40 hores setmanals.


Article 36. Retribució (Increments Salarials)

S’estableixen els increments salarials que a continuació es detallen pels períodes indicats:

-Increment 2014: segons taules i annexes.

-Increment 2015: s’aplicarà un 0,4% sobre les taules salarials 2014 i amb efectes de 01/01/2015, de conformitat amb les taules i annexes.

-Increment 2016: s’aplicarà un 1% sobre les taules salarials 2015 i amb efectes de 01/01/2016, de conformitat amb les taules i annexes


-Increment 2017: s’aplicarà un 1,5% sobre les taules salarials 2016 i amb efectes de 01/01/2017, de conformitat amb les taules i annexes.