dimecres, 7 d’abril de 2021

Afectació a la declaració de la renda 2020 de les prestacions contributives derivades d'ERTO i de la percepció de l'ingrés mínim vital.

 


Avui 7 d'abril comença la campanya de la renda 2020 i cal alertar que les persones que hagin percebut prestacions contributives d'atur derivades d'un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) poden veure's afectades.

Les possibilitats d'aquesta afectació són de dos tipus:
- La primera té a veure amb la possibilitat de que s'hagi de presentar obligatòriament la declaració de la renda, ja que el SEPE és considerat un segon pagador.
- La segona té a veure amb el fet d'haver rebut abonaments del SEPE que no eren procedents (abonament indeguts).

D'altra banda, aquesta campanya de la renda també incorpora novetats per a les persones que han estat perceptores de l'ingrés mínim vital, ja que, malgrat que aquesta prestació té consideració de renda exempta de tributació, sí que obliga a presentar la declaració.

Podreu trobar la informació oficial de l'Agència Tributària, detallada per a cadascun d'aquests casos, en aquests enllaços:

- Informació per a contribuents afectats per ERTO el 2020 de cara a la campanya de la renda 2020
- Informació per a perceptors de l'ingrés mínim vital (IMV) el 2020 de cara a la campanya de la renda 2020