dimarts, 28 de juny del 2022

Presentem recurs en relació amb els monitors/es que donen suport a l'alumnat amb necessitats sanitàries


 La Federació d’Educació de CCOO presenta recurs especial al plec de prescripcions tècniques que han de regir la contractació del servei de monitors i monitores, que doni suport a l’alumnat amb necessitats educatives especials en l’àmbit de salut.

L’1 de juny es publicava la licitació on surt a concurs la gestió del servei de personal que dona suport als infants amb necessitats educatives especials. Aquest cop la licitació es publica amb algunes novetats, com és  el suport en l’àmbit de la salut per aquells infants que requereixin atenció sanitària.

En aquest sentit, la licitació marca que els monitors/es han d’atendre a l’alumnat en relació amb: