dimarts, 16 d’abril del 2019

1 de Maig de 2019: Més drets, més igualtat, més cohesió. Primer les persones.
CCOO de Catalunya ha celebrat aquest Primer de Maig de 2019 amb el lema "Més drets, més igualtat, més cohesió. Primer les persones". Alhora, s'han realitzat diverses manifestacions a diverses ciutat de Catalunya.
Podeu descarregar-vos:
- el manifest de CCOO de Catalunya i UGT per a l'1 de Maig, 'Primer les persones'
- el full informatiu de l'1 de Maig del 2019


Les delegades i delegats de la "Secció Sindical de 7 i tria" també hem participat.
Aquí teniu una mostra:

dijous, 11 d’abril del 2019

Què és el Dret a la Desconnexió Digital?El Dret a la Desconnexió Digital fora de l'horari de treball es conceptua com la limitació a l'ús de les tecnologies de la comunicació (missatgeries, wsaps i correus electrònics en la seva major mesura), per a garantir el temps de descans i vacances dels treballadors/es.
Tanmateix, al respecte d’aquesta qüestió hi ha establerta una directiva europea, que en l’article 88.1 diu el següent:

“Els/les treballadors/es...tindran Dret a la Desconnexió Digital a fi de garantir, fora del temps de treball legal o convencionalment establert, el respecte del seu temps de descans, permisos i vacances, així com de la seva intimitat personal i familiar”.

Aquest és potser el dret que més ha donat a parlar pel que fa referència als drets digitals.
Té a veure amb la conciliació entre la vida laboral i la personal o familiar. Per tant, es podria considerar una expressió, en l'àmbit laboral, dels drets fonamentals a la intimitat i a la integritat física i psíquica.

Bàsicament, es podria definir com la limitació a l'ús de les tecnologies per a garantir el temps de descans, permisos i vacances dels treballadors/es i la intimitat personal i familiar. Per la qual cosa, a tall d'exemple, fora de l'horari laboral els/les treballadors/es no estarien obligats/des a respondre trucades, sms, missatges de text o correu electrònics del treball.

dimecres, 3 d’abril del 2019

Informació sobre el permís de paternitat: novetats, durada, drets, etc.


Els pares i mares tenen dret a un període de descans amb motiu del naixement del seu fill/a. Aquest període de descans es pot ampliar en casos de part, adopció o acolliment múltiple, discapacitat o hospitalització del nadó.

Què és el permís de paternitat?
És el període de suspensió de la relació laboral, per raó de naixement, adopció o acolliment, que correspon només a un dels progenitors, a elecció de les persones interessades. En el supòsit de part, la suspensió correspon en exclusiva al progenitor que no ha parit. És un permís nominal que no pot ser cedit totalment ni parcial a l'altre progenitor, com sí passa amb algunes de les 16 setmanes de permís de maternitat.

Quina és la durada del permís de paternitat?
Amb motiu de l'entrada en vigor del decret de llei en matèria d'igualtat laboral, a partir del dia 1 d’abril de 2019 els permisos de paternitat són de 8 setmanes.
Aquest increment del permís de paternitat té per objectiu l'equiparació progressiva amb el de maternitat l’any 2021. De manera que, l’any 2020 augmentarà la seva durada a 12 setmanes i aconseguirà les 16 setmanes l'any següent. En 2021, els dos permisos seran iguals i intransferibles per a tots dos progenitors i passaran a dir-se permisos per naixement, que inclou part o adopció i la cura del menor de 12 mesos.
Val a dir que, el Reial Decret ha entrat en vigor l’1 d’abril de 2019, però la seva continuïtat depèn que sigui convalidat o no per la Diputació Permanent del Congrés.