divendres, 4 de març del 2022

Què hem fet i aconseguit CCOO-7 i Tria en general en aquests darrers 4 anys?

 

HEM FET:

-Us hem enviat per e-mail informació relacionada amb el Conveni del Lleure, el Conveni de Col·lectivitats, el Comitè d'Empresa, cursos formatius, afiliació, actes diversos, etc.

-Hem donat resposta a les vostres demandes d'excedències, permisos retribuïts, incidències en serveis de menjador, ràtios, antiguitat al centre escolar, afiliació a CCOO, categories professionals, jornada indirecta, substitucions, contractes de treball, increments salarials, cursos formatius de la "Fundació Paco Puerto", graus de consanguinitat i/o afinitat, mascaretes, subrogacions, riscos laborals, calendaris laborals, altres qüestions dels convenis (Lleure i Col·lectivitats), etc.

-De forma general, hem vingut a la vostra escola a atendre les vostres demandes i a portar-vos informació. Cal tenir present que 7 i Tria gestiona diferents serveis de més de 190 centres per tot  Catalunya, amb les dificultats que ocasiona aquesta dispersió territorial.