divendres, 15 d’octubre del 2021

Informació última reunió negociació "IV Conveni del Lleure Educatiu i Sociocultural de Catalunya.

El passat dimecres, dia 13 d’octubre, vam tenir reunió la Mesa negociadora del "IV Conveni del Lleure Educatiu i Sociocultural  de Catalunya".

En aquesta reunió, i per tal de desbloquejar el Conveni, la part sindical vam fer una proposta consensuada que contemplava un increment salarial moderat per aquest 2021 (som conscients de la situació complicada arran la COVID-19) i increments retributius pels anys 2022 i 2023 que no suposin més pèrdua de poder adquisitiu dels treballadors i les treballadores del sector. La resposta de les Patronals va ser una negativa a contemplar qualsevol pujada salarial pel 2021, tal com van fer el 2020.