dimarts, 29 de març del 2016

MÍTING CCOO BLLAPAG: reconeixement al treball i resultat EESS

MÍTING CCOO BLLAPAG: reconeixement al treball i resultat EESS
Dijous, 7 d'abril de 2016; 10.30 hores, Sala Pal·ladius 


Aquest acte s'emmarca en el final del període de concentració d'Eleccions Sindicals, com a element de reconeixement al resultat del treball i coordinació per fer possible aquesta victòria col·lectiva. (veure cartell)

Al míting  hi participaran:
*Toni Mora, secretari general de CCOO del Baix Llobregat, Alt Penedès, Anoia i Garraf.
*Joan Carles Gallego,  secretari general de CCOO de Catalunya.
*Ignacio Fernández Toxo, secretari general de CCOO.


NOTA: És important que confirmeu assistència, tant sigui a nivell individual com de Secció Sindical o Comitè, per fer-vos entrega d'un diploma personalitzat en reconeixement a la tasca electoral desenvolupada durant el procés de concentració.


Unió Intercomarcal CCOO Baix Llobregat
Alt Penedès Anoia Garraf
e-mail: bllapag@ccoo.cat
tel: 93 474 99 00 

dimarts, 8 de març del 2016

Proper programa de CCOO a Televisió de Catalunya: Feminitzant CCOO.
El proper programa de CCOO a Televisió de Catalunya porta per títol "Feminitzant CCOO" i s'emetrà el diumenge, 13 de març, a les 1.08 hores ( nit de diumenge a dilluns) pel Canal 33. 

Recordeu que el dilluns 14 de març ja trobareu el programa al web de TV3 a la carta, CCOO de Catalunya i a les xarxes socials. 

 PROGRAMA SINDICAL DE CCOO
Feminitzant CCOO
Diumenge, 13 de març de 2016
01.08 h. (matinada de diumenge a dilluns) CANAL 33   
                                  

                                                                                              
                                               


divendres, 4 de març del 2016

Dia Internacional de les Dones 2016.


Foto
Un any més, la Secretaria de la Dona i Cohesió Social de CCOO prepara els actes del 8 de Març, Dia Internacional de les Dones.

CCOO de Catalunya us convoca:

-A la Concentració a la seu central de CCOO de Catalunya:
Hora: 12 h.
Lloc: Via Laietana, 16 (porta d’entrada).
Lectura del Manifest i acció reivindicativa del 8 de març del 2016.

-A la Manifestació unitària que tindrà lloc el dimarts 8 de març per commemorar el Dia Internacional de les Dones:
Hora de trobada de CCOO: 19 h.
Lloc: plaça de la Universitat, de Barcelona.
La Manifestació començarà a les 19.30 h.

Feu clic per veure:dijous, 3 de març del 2016

Entra en funcionament el registre central de delinqüents sexuals.

Dimarts passat, 1 de març, va entrar finalment en funcionament el Registre Central de Delictes Sexuals, en compliment de les lleis de modificació de la Llei de Protecció Jurídica del Menor, que estableixen l'obligatorietat de disposar d'un certificat negatiu d'aquest registre per poder exercir professions que impliquin el contacte habitual amb menors. L'entrada en vigor d'aquesta llei l'estiu passat, sense habilitar prèviament els recursos necessaris per poder aplicar-la, ha generat molta confusió i fins i tot cert grau d'inseguretat jurídica. Alguns aspectes continuen sense quedar clars, perquè no s'ha publicat el reglament de funcionament del registre. Però, com a mínim, el tràmit de petició del certificat ja es pot realitzar sense haver de passar pel registre general de penals i es confirma que, tal com s'havia anunciat, és gratuït.

dimecres, 2 de març del 2016

4t #VaAmbTu Conveni Col·lectivitats (1ª Part)


 #VaAmbTu
Informatiu de la Secció Sindical de CCOO de 7iTria

Companyes i companys,

Conveni Col·lectivitats:
En aquest full, us informem d’una part dels permisos retribuïts que podeu gaudir segons el vostre conveni. Creiem que és important que els tingueu presents. La propera setmana, divulgarem la segona part en què hem dividit aquest article.
*Article 34. Llicències:

El treballador/a, sempre que avisi amb la major antelació possible i ho justifiqui de manera adequada, podrà faltar o absentar-se del treball, amb dret a remuneració, durant el temps i per algun dels motius que a continuació s'exposen:

-Per matrimoni del treballador/a o per unió de fet: 15 dies. En aquest últim supòsit el treballador/a haurà d'aportar certificat de convivència expedit per l'ajuntament o organisme competent. Aquesta llicència només es concedirà un cop cada 10 anys.

-3 dies en els casos de naixement de fill/a, per defunció, accident o malaltia greu o hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que precisi repòs domiciliari de parents fins el segon grau de consanguinitat o afinitat. Quan, per aquest motiu, el treballador/a necessiti fer un desplaçament, el termini serà de 5 dies.
En els casos de malaltia, accident o hospitalització referenciats en l'apartat anterior, es podrà exercir el gaudi d'aquest permís durant la situació de convalescència del familiar, sempre que es justifiqui tal situació a l'empresa mitjançant part o justificant mèdic.
El gaudir dels dies de permís per hospitalització es podrà efectuar en dies alterns i/o consecutius al fet causant i mentre perduri aquesta situació, sense perdre la relació causa efecte.
El treballador/a ha de preavisar el seu gaudi amb la finalitat que l'empresa pugui organitzar la feina. No obstant això, quan dos o més treballadors/es de la mateixa família i centre de treball, generessin aquest dret pel mateix subjecte causant, no podran coincidir en els dies de gaudi.
L'absència de l'esmentat preavís comportarà el gaudi d'aquesta llicència des de l'inici del fet causant.


Per qualsevol dubte o aclariment podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a:


 Twitter: @ccoo7itria