dijous, 22 de gener de 2015

Secció Sindical de CCOO ASISTENTES ESCOLARES: CCOO denúncia a Asistentes Escolares davant la Ins...

Secció Sindical de CCOO ASISTENTES ESCOLARES: CCOO denúncia a Asistentes Escolares davant la Ins...: La secció sindical de CCOO a Asistentes Escolares hem interposat una denúncia davant la Inspecció de Treball de Catalunya contra l'em...

2 comentaris: