dijous, 29 de desembre de 2016

Prorrogat el 3r Conveni del Lleure Educatiu i Sociocultural de Catalunya.


El  “III Conveni Col·lectiu del Sector del Lleure Educatiu i Sociocultural de Catalunya” es prorroga per un any més.

Tal i com recull l’art. 86 de l’Estatut dels Treballadors/es, correspon  a les parts negociadores establir la duració del  conveni. En cas que no es dugui a terme la denuncia explícita, el conveni es  prorrogarà d’ any en any mantenint l’obligatorietat d’aplicació de tota la part normativa.

El “III Conveni Col·lectiu del Sector del Lleure Educatiu i Sociocultural de Catalunya” especifica en l’art. 3, punt 2,  Àmbit Temporal:
el període de vigència del conveni és fins el 31 de desembre de 2016.  Qualsevol de les parts signants del conveni podrà denunciar-lo amb una antelació de màxim dos (2) mesos abans del  venciment de la seva vigència. En cas contrari, s’entendrà com a prorrogat durant un any”.

Així doncs, estant totes les parts d’acord, s’ha consensuat prorrogar el Conveni Col·lectiu durant un any. Per tant,  manté la seva vigència normativa fins al 31 de desembre de 2017.

Tot seguit, us adjuntem el link a aquest document:  http://lleure.ccoo.cat/p/conveni-lleure-catalunya.html

A més, per tal que pugueu fer seguiment de tota la informació que vagi sorgint al respecte d’aquesta temàtica, us recordem les adreces del Bloc i del Twitter de la “Secció Sindical de CCOO de 7 i Tria”:

      -Twitter: @ccoo7itria


Nosaltres, com sempre, continuem treballant per tal que la nostra empresa compleixi els acords signats en aquest conveni. 

5 comentaris:

  1. Customized presents for your valentine like a three dimensional 3D shape, a flawlessly modified heart molded clock or a Personalized names inserted mug could be perfect and effectively express the amount you love The Heating Boutique voucher codes. Numerous other customized blessing thoughts separated from the ones referenced are accessible for you to blessing.

    ResponElimina
  2. Upgrade your Business from QuickBooks to Dynamics 365 Business Central

    The initial choice towards QuickBooks is pretty obvious and more likely to be the fast and easy decision for a small businesses or say, micro businesses at the beginning. As the small business takes shape towards the growth in market, its complexity also gets increased alongside which is when QuickBooks can no longer suffice the needs of the business.

    Hence, it is important and much needed to Upgrading Quickbooks to Dynamics Business Central for its ease of use and fulfilment for the complex needs of the growing small businesses and mid-size businesses.

    ResponElimina