dimecres, 7 de març de 2018

NOTA INFORMATIVA VAGA 8-M: DESCOMPTE SALARIAL PER LA REALITZACIÓ D'UNA VAGA PARCIAL DE DUES HORES.Demà, 8 de març de 2018, s'ha convocat una vaga de caràcter parcial de 2 hores. El dret de vaga, com a dret constitucional, no estableix l'obligació que la vaga hagi de ser de 24 hores. En conseqüència, el dret de vaga pot realitzar-se de manera parcial sense que el contingut essencial del dret pugui veure’s minvat.


La diferència es dona en la percepció del salari. A continuació s'estableixen unes regles bàsiques respecte al salari i la cotització en vagues de caràcter parcial:

  1. Les persones treballadores no tenen l’obligació de comunicar de manera individual que s'acullen al dret de vaga.
  2. Durant la vaga, el contracte de treball queda suspès i, per tant, no hi ha obligació de treballar ni que s'aboni el salari.
  3. El descompte salarial implica el descompte de la retribució ordinària, així com la part proporcional de complements salarials i descans setmanal. El descompte dels complements extra salarials ha d'analitzar-se cas per cas. També, hi ha el descompte de la part proporcional de pagues extres que es realitzarà al moment del seu abonament.
  4. No existeix l'obligació de cotitzar per part de l'empresari. En ser una vaga de 2 hores, no es produeix una baixa en la seguretat social.
La Resolució de 5 de març de 1985, de la Secretaria General de la Seguretat Social, estableix el següent criteri: 

EN AQUELLS CASOS DE VAGA EN QUÈ EL TREBALLADOR MANTINGUI PART DE LA SEVA ACTIVITAT LABORAL EN LA JORNADA, S'APLICARAN, A AQUEST EFECTE DE COTITZACIÓ, LES SEGÜENTS REGLES:
PRIMERA.- ES COTITZARÀ PELS SALARIS REALMENT PERCEBUTS, TOT I QUE EL SEU IMPORT RESULTI INFERIOR A LA BASE MÍNIMA DE COTITZACIÓ PER LA CATEGORIA PROFESSIONAL QUE ES TRACTI; APLICANT, EN TOT CAS, LA BASE MÍNIMA PREVISTA, PER HORA DE TREBALL, EN L'ARTICLE 37 DE L'ORDRE DE 15 DE GENER DE 1985.
SEGONA.- ELS TREBALLADORS ROMANDRAN EN SITUACIÓ D'ALTA A LA SEGURETAT SOCIAL DURANT TOTA LA JORNADA, AMB INDEPENDÈNCIA DEL NUMERO D'HORES TREBALLADES.

1 comentari:

  1. The most common legal entity (business) established in Latvia, Lithuania and Estonia is a limited liability company, also known as LLC. This type of enterprise provides its owner with business opportunities while limiting the risk of direct investment and without affecting his personal obligations. There are no restrictions on the creation of a company - an enterprise can be created by a resident, non-resident or legal entity. In Latvia the LLC is called SIA, in Estonia - OÜ, and in Lithuania - UAB. https://www.baltic-legal.com/

    ResponElimina