dilluns, 16 de juny del 2014

Tasques sanitàries als centres educatius.

CCOO rebutja l’assignació de tasques sanitàries al personal educatiu i exigeix al Departament que contracti el personal sanitari adient.

Tal com es defineix a les Instruccions d'inici de curs publicades pel Departament d'Ensenyament, només es poden administrar medicaments tal com queda recollit a  les mateixes. Enlloc s’esmenten les tasques sanitàries que es desprenen de l’atenció a l’alumnat amb especials característiques. 
El Departament o l’Escola privada ha de contractar el personal sanitari adient per a  la realització de les tasques sanitàries. CCOO proposem incorporar personal  sanitari a la plantilla dels centres educatius per a la valoració i realització, si  s'escau, de les tasques sanitàries necessàries per l'alumnat que ho requereixi, així com per col·laborar en l'educació per a la salut del conjunt de l'alumnat del centre. 
 
En el cas que algun treballador/a educatiu se li encarregui la realització d’alguna  tasca sanitària, s'ha d'exigir per escrit aquesta assignació de la funció a la direcció  del centre i acudir immediatament al sindicat (o al seu Comitè d’Empresa) per tal  d'analitzar la situació i prendre les mesures adients.
Per a més informació: 
 

1 comentari: