divendres, 12 de febrer de 2016

3r #VaAmbTu Conveni Lleure.

 #VaAmbTu
Informatiu de la Secció Sindical de CCOO de 7iTria
Conveni Lleure:

Informació sobre permisos retribuïts:

-Per a assistir a exàmens:


L'article 56.9 del “III Conveni del Lleure Educatiu i Sociocultural de Catalunya” diu que:

els treballadors/es afectats/des pel present Conveni han de gaudir de 35 hores de permís retribuït, o el que proporcionalment el hi correspongui en funció de la jornada de treball contractada, realitzables en un màxim de 10 dies a l’any, per assistir a exàmens finals oficials o als que alliberen matèria, amb notificació prèvia per escrit a l’empresa i/o entitat amb 2 setmanes d’antelació.

Per exemple, a un/a treballador/a amb contracte fixe-discontinu (de setembre a juny) que tingui com a jornada laboral 12,5h. a la setmana, li correspondrien 9h. retribuïdes per a assistir a la realització d’exàmens, durant l’any escolar. És a dir, l’equivalent a 3.6 jornades laborals. Només cal fer una regla de tres.


Per a qualsevol dubte o aclariment podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a:

 *E-mail:cocos7itria@gmail.com  

 *Twitter: @ccoo7itria1 comentari: