dimarts, 15 de novembre de 2016

Comitè Empresa 7 i Tria: en defensa del dret d’igualtat efectiva entre dones i homes.


En defensa del dret d’igualtat efectiva entre dones i homes.

Els/les delegats/des de la Secció Sindical de CCOO de 7 i Tria sóm conscients de la realitat respecte d'aquesta qüestió que viu la nostra societat. 
Per aquest motiu, donem tot el nostre suport a aquest document.

Recentment, a instàncies del govern en funcions del PP, el Tribunal Constitucional ha anul·lat parcialment  la Llei 17/2015 del 21 de juliol d’igualtat efectiva entre dones i homes aprovada per el Parlament de Catalunya,  que té l’objectiu de fer efectiu el dret a la igualtat i a la no-discriminació per raó de sexe en tots els àmbits, etapes i circumstàncies de la vida. Concretament, els articles anul·lats pel TC són els que fan referència al dret al treball en igualtat d’oportunitats per dones i homes, així com les mesures per garantir l’aplicació de la llei. Són els següents:
Art. 33, 36 (en els seus apartats 1,3 i 4), 39 (apartats 1, 2 i 3), 40, 41 (2, 3 i 4) i l'article 44,  relatius a les polítiques de promoció de la igualtat en els diferents àmbits d'actuació i a les mesures necessàries per garantir el dret al treball en igualtat d'oportunitats. El TC els anul·la al considerar que envaeixen les competències de l'Estat.

Aquesta llei diu en el seu preàmbul:
El dret fonamental de la igualtat de dones i homes constitueix un valor cabdal per a la democràcia i és una necessitat essencial en una societat democràtica moderna que vol eradicar el sistema patriarcal androcèntric i sexista. A fi que es compleixi plenament aquest dret, no només ha d'ésser reconegut legalment, sinó que, a més, s’ha d’exercir d'una manera efectiva implicant-hi tots els aspectes de la vida: polítics, econòmics, socials i culturals.

La suspensió d’aquesta llei té diverses afectacions: a les mesures de prevenció de l’assetjament sexual i de l’assetjament per raó de sexe a les empreses, a l’obligatorietat d’implantar plans d’igualtat a les empreses, a la figura d’una persona responsable sindical d’igualtat, a la presència de dones i homes a la negociació col·lectiva, a la incorporació de la perspectiva de gènere en els expedients de regulació d’ocupació i a la prevenció de riscos laborals.

Els preceptes suspesos tenen un fort impacte social, ja que a Catalunya la diferència entre el guany salarial entre dones i homes és del 25,95% i la segregació ocupacional i la temporalitat continuen sent una constant en la realitat laboral de les dones catalanes. Els plans d’igualtat són una eina eficaç per complir el principi d’igualtat en l’àmbit laboral. Les accions de protecció davant l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe garanteixen el dret de les dones a eradicar aquesta forma de violència de gènere.

Davant d’aquesta situació, el Comitè d’Empresa de 7 i Tria, S.A.,

ACORDA:

1.- Garantir el compliment per part de l’empresa de l’article 15 de la llei 17/2015 sobre l’obligatorietat d’elaborar, aprovar, executar i avaluar un pla d’igualtat de dones i homes, així com d’un protocol per prevenir i abordar l’assetjament sexual i per raó de sexe.

2 comentaris:

  1. L''empresa ja contempla tots aquests punts si bé cal estar alerta cosa que el comitè contempla

    ResponElimina