dijous, 30 de setembre del 2021

El Gabinet Jurídic de CCOO-Catalunya guanya una nova sentència que reconeix el dret d’una família monoparental a gaudir la suma dels permisos de maternitat i paternitat.

 

 El Gabinet Tècnic Jurídic de CCOO de Catalunya ha guanyat una sentència que reconeix el dret d'una mare soltera i la seva filla a gaudir del permís de maternitat i de paternitat, sumats tots dos encara que tan sols hi hagi un progenitor, ja que segons recull la sentència, aquesta nena té el mateix dret a ser cuidada directament per la seva mare durant el mateix període de temps que un altre fill nascut en una família biparental, i això sense comptar amb guarderies, suport familiar o cangurs.

Actualment, els coneguts permís de maternitat i permís de paternitat, s'anomenen Prestació per Naixement i Cura de Menor i està regulat en l'article 48.4 de l'Estatut dels Treballadors en concordança amb la disposició transitòria tretzena apartat 1, del mateix text legal que va graduant i equiparant els dies de permís per a tots dos progenitors

En el cas que ens ocupa, la demandant havia donat a llum la seva filla en l'any 2020 pel que, atenent a l'apartat 1 d) de l'esmentada disposició, sol·licitàvem en la demanda que la mare gaudís del període de les 12 setmanes addicionals que li hauria correspost a l'altre progenitor que, acumulades a les seves 16 setmanes, resultaria un període de 28 setmanes de permís.

Si el naixement s'hagués produït en l'any 2021, en aplicació de l'apartat 1 f), on ja s'equiparen els períodes de suspensió del contracte de treball i a cada progenitor li corresponen 16 setmanes de permís, l'acumulació d'ambdós sumaria 32 setmanes.

 

Resolució valenta

La novetat d'aquesta sentència dictada pel Jutjat del Social número 29 de Barcelona amb data del 19 de juliol de 2021 és que la magistrada resol de manera valenta i encertada en favor de la demandant que forma part d'una família monoparental, quan la norma no contempla aquest model de família i només ho fa amb l'anomenat model biparental a l'indicar "al progenitor diferent de la mare biològica".

La sentència que ha guanyat el GTJ de CCOO de Catalunya es basa en la que va ser dictada pel Tribunal Superior de Justícia del País Basc amb data de el 6 d'octubre de 2020 on els magistrats destacaven les tres vies clares de la reforma introduïda en l'article 48 de l'Estatut dels Treballadors que eren la protecció del menor i en general de la infància, la introducció d'una mesura d'igualtat de la dona i un element de conciliació de la vida familiar. Aquella sentència puntualitzava en el fet que el sistema de família nuclear biparental havia variat en els darrers 50 anys donant pas en moltes ocasions a famílies monoparentals que en la seva immensa majoria estan constituïdes per dones. En conseqüència, el que també atenia aquella sentència i la que ara ens ocupa és una clara actuació contra la tradicional desigualtat de la dona.

Font: https://www.ccoo.cat/noticies/

1 comentari:

  1. The global Mineral Wool Ceiling Tiles Market reached a value of US$ 10.5 Billion in 2020. Mineral wool ceiling tiles refer to high-grade interior decorative material, containing mineral wool fiber as the main raw material. They can be produced in a wide range of sizes, thicknesses, finished faces and densities, depending upon the performance and specification required. These tiles are used in offices, schools, hospitals, retail units, etc. Mineral wool ceiling tiles offer several advantages over competing products and have numerous performance characteristics including fire resistance, sound insulation, light reflectance, physical strength and durability. Mineral wool ceiling tiles do not pose any threat to the environment or health as they are free from formaldehyde and other harmful substances.

    ResponElimina