dijous, 12 de setembre del 2013

Els retards en el pagament de les beques de menjadors escolars compliquen la gestió dels serveis.

El Departament d'Ensenyament paga a sis mesos vista de mitjana les beques de menjador escolar i acumula un deute estimat de 12.000.000 d'euros. 
L'administració paga directament les beques a les empreses o a les Ampas que gestionen els menjadors escolars i si ho fa amb retard, són elles les qui financen aquest servei públic. Paradoxalment, així doncs, com més elevada sigui la quantitat de diners dedicats a beques, més s'accentuen les tensions econòmiques de les empreses gestores, que encara esperen el pagament de beques del curs passat. 
En termes generals, el curs s'inicia per al sector amb moltes incerteses. Tres elements es conjuguen per dificultar la viabilitat econòmica de les empreses que es dediquen en part a aquesta activitat. En primer lloc, es tem la possibilitat que es mantingui la reducció de famílies usuàries del servei. Durant el curs passat es va arribar a registrar un 20% de disminució d'usuaris, a causa de la caiguda de la capacitat adquisitiva de les famílies. 
En segon lloc, el retard en el pagament de les beques del Departament d'Ensenyament dificulta el finançament de l'activitat econòmica, i més en un moment en què el crèdit per a les petites i mitjanes empreses és gairebé inexistents.
En tercer lloc, continua viva la incertesa sobre l'aplicació de l'IVA. Segons els criteris d'Hisenda, en l'actualitat tothom ha de facturar al 21% per als majors de 6 anys i al 10% per als menors d'aquesta edat. Les empreses del sector, convençudes que legalment tenen dret a l'exempció d'aquest impost, estan pendents de la resolució de la denuncia presentada durant el juny passat a la Comissió Europea. S'espera que les autoritats comunitàries comminin a l'Estat espanyol a complir la directiva europea que estableix l'exempció d'IVA per als serveis educatius. Segons els terminis habituals, la Comissió hauria de respondre al llarg del mes de setembre o a l'octubre. Mentre no hi hagi resposta i la subsegüent reacció del Ministeri d'Hisenda, però, allò que preval és el criteri del Govern estatal, altament lesiva per a l'activitat d'un sector econòmic  que ocupa al voltant de 150.000 persones al conjunt de l'Estat.

1 comentari: