dimarts, 22 de juliol de 2014

Curs bàsic de primers auxilis en nens i bebès.


Requisits:

Aquest curs va dirigit exclusivament a treballadors del sector professional de Educació privada o concertada. Centres de formació. Recerca i desenvolupament. i a persones en situació d'atur. Per tant, no poden participar treballadors/es ocupats/des d'altres sectors.

Continguts:

-Aspectes generals dels primers auxilis: Introducció als primers auxilis. Concepte, Objectius i Premisses.
-Suport vital bàsic : Record anatomo-fisiològic de l'aparell respiratori i circulatori
-Hemorràgies i xoc: Xoc Hipovolémic.
-Lesions mes habituals en nens i bebès: Accidents domèstics. Prevenció
-Practiques dels continguts explicats en la part teorica. Simulacres, jocs i proves

1 comentari: