dilluns, 3 de novembre del 2014

Milers d'infants desatesos afloren amb les noves beques de menjador.

Més de 1.600 menors que van al col·legi al Baix Llobregat; al voltant de 2.000 del Vallès Occidental i gairebé 450 del Tarragonès. Són alguns dels milers d'escolars catalans/es que aquest any rebran, per primera vegada, una beca de menjador de la Generalitat, després que tots els consells comarcals hagin unificat el criteri d'adjudicació de les ajudes, d'acord amb les instruccions de la Conselleria d'Ensenyament. Aquesta decisió ha suposat, també, que aquest mateix nombre d'estudiants més que fins ara rebien aquesta beca -en comarques com el Maresme, l'Alt Urgell o l'Alta Riba-gorça- l'hagin perdut ara, perquè els ingressos de les seves famílies superen el nou llindar econòmic, comú per a tot Catalunya.
En tot cas, una de les conclusions més preocupants de l'homogeneïtzació ordenada aquest curs per la Generalitat és que durant els pitjors anys de la crisi econòmica hi ha hagut alumnes catalans/es que no han tingut accés a una beca alimentària perquè no arribaven al mínim fixat pel seu consell comarcal, quan, si haguessin viscut en una altra comarca -en alguna on els ingressos familiars prevalguessin sobre altres aspectes socials-, sí que l'haurien obtingut.
MENYS, PERÒ MÉS BEN DOTADES. Aquest estiu, després del retard en el cobrament de les ajudes que es va produir el curs passat, la tramitació s'ha agilitzat a l'aplicar tots els consells comarcals, excepte el de la Vall d'Aran, directament el criteri de la Generalitat. Així, en total, aquest curs 2014-2015 rebran beca 66.360 alumnes, dels quals la majoria (55.876) cobriran el 50 % del cost d'aquest servei, i la resta (10.484) seran del 100%. És, de passada, una autèntica bufetada per a algunes consciències, començant per la de la Generalitat, que durant mesos ho va negar i va esperar que la situació d'algunes famílies fos desesperada per revisar el sistema.
UN ALTRE DESPROPÒSIT. Aquestes ajudes completes corregeixen un altre dels despropòsits que fins ara havien produït les beques de menjador: en el pitjor de la crisi, els serveis socials van alertar que hi havia famílies que havien de renunciar a la beca de menjador, tot i haver-los estat adjudicada, perquè aquesta només cobria la meitat del menú (uns 3 euros, en la majoria dels casos) i els beneficiaris no en podien assumir la resta.
Encara que en termes absoluts hi ha un miler de beneficiaris menys que en el curs 2013-2014, quan es van concedir 67.364 beques, aquest any hi ha més de 10.480 ajudes pel 100% del menú escolar. Això suposa un increment de gairebé el 40% respecte al curs passat. A més, segons afegeix la conselleria, hi ha encara 7.123 beques més que estan en revisió per part dels consells comarcals «perquè les sol·licituds estaven incompletes o no s'ha aportat la documentació necessària».
En total, la Generalitat ha concedit en ajudes de menjador no obligatòries uns 43 milions d'euros, encara que la xifra total de subvenció no està tancada, ja que, segons van recordar fonts d'Ensenyament, «la partida econòmica està oberta perquè es puguin atendre al llarg del curs els casos de situacions sobrevingudes». Només la ciutat de Barcelona, a través del Consorci d'Educació, ha adjudicat 15.203 beques per la meitat de l'import del menú i 4.008 més al 100%. La segueixen, en nombre de beques, el consell comarcal del Barcelonès, amb 6.269 al 50% i 670 ajudes completes; el del Vallès Occidental, amb 6.441 i 378, i el del Baix Llobregat, amb 3.805 i 1.460, respectivament.
Aquestes dues últimes comarques, juntament amb el Tarragonès, el Gironès i el Segrià -que són, en conjunt i amb el Barcelonès, les comarques amb més població urbana de Catalunya- han registrat, respecte a cursos anteriors, un increment en el nombre de receptors de beques i de dotació econòmica, va admetre Ensenyament. El Tarragonès i el Barcelonès són també dues de les comarques que tenen un percentatge més alt d'alumnes becats respecte a la seva població escolar, juntament amb la Noguera i el Pallars Jussà.
CONCESSIÓ A LES COMARQUES. Les beques previstes per a situacions sobrevingudes i altres casos imprevistos seguiran tutelant-les els consells comarcals, als quals Ensenyament ha assignat recursos econòmics suplementaris perquè donin ajudes parcials a alumnes que tenen una situació econòmica i social per sobre del llindar de la beca garantida, però que, per les seves condicions, necessiten un complement econòmic per accedir al servei de menjador.
Aquestes ajudes puntuals poden beneficiar entre uns 8.000 i 12.000 alumnes, depenent de la decisió de cada comarca, i, en cap cas, la quantia concedida ha de ser superior al 50%.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada