dimarts, 3 de març de 2015

El paper dels delegats i delegades en el canvi de mútua o de prestacions concertades.


Ja sabeu que les empreses han de protegir dels accidents de treball i les malalties professionals els seus treballadors associant-se a una mútua. Així mateix, poden acordar amb aquesta que també gestioni les baixes per malalties comunes.

El passat més de desembre es va aprovar la Llei de Mútues que, entre d'altres coses, aixeca 
la prohibició que hi havia de canviar de mútua i permet que les empreses ho puguin fer i 
associar-se a una altra o afegir la gestió de les baixes per malaltia comuna.

El «contracte» signat amb una mútua (anomenat conveni d'associació) té una durada d'un any que, si no es diu el contrari, es prorroga automàticament durant un any més.
Si l'empresa vol canviar de mútua o fer algun canvi ho ha de comunicar amb a la pròpia mútua amb un mes d’antel·lació.

Coses importants que heu de saber si es donen aquestes situacions... 


1 comentari: