dimecres, 11 de març de 2015

Signat el 3er Conveni del Lleure Educatiu i Sociocultural de Catalunya.


ES POSA FI A UNA LLARGA LLUITA QUE VA
COMENÇAR EL DESEMBRE DEL 2010

Avui  dia 10/03/2015, a les 10h., s'ha dut a terme la signatura del 3er Conveni de Lleure Educatiu i Sociocultural de Catalunya a la seu de CCOO de Catalunya.
Després d'un llarg procés de negociació (1540 dies), finalment la mesa negociadora formada per les patronals ACELLEC, ACCAC i LA CONFEDERACIÓ i els sindicats CCOO i UGT s'han reunit per signar l'acta de tancament del procés negociador.

Feu clic a la imatge per descarregar el text del conveni

CCOO valorem positivament el resultat que millora substancialment les condicions que establia el segon conveni.


Entre d’altres, s’ha aconseguit millores en els permisos retribuïts, un augment salarial de l’1,5% global durant la vigència del conveni, i avenços importants en matèria de protecció a la maternitat i paternitat com ara el dret d’acumulació d’hores de lactància en 30 dies naturals.
Aquest conveni tindrà vigència fins el 31 de desembre de 2016 i serà d'aplicació i obligat compliment des del moment de la seva publicació al DOGC.

CCOO continuarem lluitant per defensar els nostres drets  

1 comentari: