dijous, 29 d’octubre de 2015

Assemblea Sindical Oberta de CCOO de Catalunya.


L’Assemblea Sindical Oberta ha demostrat ser un mecanisme de participació més obert, dinàmic i àgil que no pas un congrés, que segueix un esquema a partir del qual la direcció diu i la gent es posiciona al voltant del que es proposa. Amb l’Assemblea Sindical Oberta tothom situa els elements que considera fonamentals. Això, permet al sindicat percebre les diferents sensibilitats, com la gent vol afrontar els diversos problemes relacionats amb la participació, els continguts de la negociació o quins són els seus temes prioritaris. 


L’Assemblea Sindical Oberta és un àmbit de debat, participació i decisió directa que s’ha organitzat en tres fases. La primera fase ha tingut lloc entre els mesos de maig i setembre de 2015.

FASE 1: DEBAT, OPINIONS I PROPOSTES

La primera fase del procés d’Assemblea Sindical Oberta ha estat la fase de debats, opinions i propostes mitjançant enquestes, debats, seminaris, entrevistes i assemblees. 

L’enquesta ha estat emplenada per 6.000 persones, un 10% de les quals són persones no afiliades. En l’àmbit dels debats i les assemblees (
més de 110 actes), hi han participat més de 3.000 persones i s’hi han recollit totes les opinions i propostes, que, agrupades en 100 propostes, passaran a la fase 2, de votació. 
Les opinions -ordenades per cada eix temàtic (participacióorganitzacióprioritatslluita valors)-  i les actes de les reunions es poden consultar a la pàgina web. 

El 15 d’octubre va començar la segona fase, en la qual vas poder escollir les 25 propostes més destacades segons el teu parer.


FASE 2: VOTACIÓ

La segona fase és la de selecció de propostes mitjançant la votació de les recollides en la fase de debat. La votació es va fer a través de la web de l’Assemblea Sindical Oberta (tal com es va fer amb les enquestes) entre els dies 15 i 25 d’octubre.
El debat s’ha recollit en 100 propostes organitzades en els 5 eixos temàtics de l’Assemblea Sindical Oberta (20 propostes per cada eix):

Eix 1: Participació a l’empresa, al sindicat i a la societat.
Eix 2: Millorar l’organització i l’ afiliació.
Eix 3: Prioritats laborals i socials.
Eix 4: Acció sindical i noves formes de lluita.
Eix 5: Valors i ètica sindical.

Cada persona va haver de triar 5 propostes per cada un dels eixos. 
Les propostes més votades es portaran a l’assemblea del 7 de novembre per a la seva priorització.


El dissabte 7 de novembre, a partir de les 10 hores, tindrà lloc l’Assemblea Final al pavelló poliesportiu Marina Besòs, a Sant Adrià del Besòs. Apunta’t aquesta data a la teva agenda i participa-hi.


FASE 3: PRIORITZACIÓ I VALIDACIÓ

Dia: 7 de novembre.
Lloc: Pavelló poliesportiu Marina Besòs, a Sant Adrià del Besòs. 
Hora: 10 h.

Les persones participants a l’assemblea hauran d’ordenar les 25 propostes més votades a la fase 2, organitzades en els 5 eixos, per decidir amb quina prioritat volem que s’apliquin.
La votació es farà en un full que ompliran totes les persones a l’inici de l’assemblea perquè els resultats puguin ser validats en el mateix acte. 
La direcció del sindicat assumirà el resultat de l’assemblea i establirà les formes per dur a terme les propostes. 

CCOO impulsa l’Assemblea sindical oberta
L’assemblea sindical oberta és un espai per definir el paper del sindicat davant la nova realitat social i on tothom pot participar

El 20 de novembre del 1964, a l’església de Sant Medir de Barcelona, 300 homes i dones sindicalistes es van reunir en assemblea per definir quina era la millor forma d’organització i lluita per defensar les condicions de treball i de vida dels treballadors i les treballadores. Naixia, així, la Comissió Obrera Nacional de Catalunya. 
50 anys més tard, volem que sigui l’assemblea la que defineixi quines són les propostes i les formes de lluita i d’organització que ens serveixin per fer front als nous reptes en relació amb les condicions de treball i vida, i fer que CCOO continuï sent el sindicat útil per construir un futur de drets i igualtat. 
Per això a partir de l’1 de Maig, i com a continuació dels actes de commemoració de la fundació de Comissions Obreres, iniciarem el procés de debats cap a l’assemblea sindical oberta, amb la qual clourem els actes del 50è aniversari. 
El moviment sindical s’enfronta als reptes derivats d’una globalització sense regles, a les conseqüències d’una crisi econòmica i social, i a les polítiques dutes a terme per fer-hi front que prioritzen els interessos dels poders econòmics davant la ciutadania. L’atur, la precarietat laboral, la pobresa i les desigualtats fan necessari revisar i actualitzar propostes d’organització i d’acció del sindicat. Alhora, la crisi institucional i política i la corrupció fan que haguem de revisar i prendre mesures en relació amb els nostres valors ètics, amb les nostres pràctiques i amb els nivells interns i externs de transparència i participació. 
Moltes preguntes que cal respondre
Com reforcem el vincle de l’ afiliació amb el sindicat i quins espais de participació cal repensar? Com participem a les empreses i com arribem a qui no té representació sindical? Quin paper ha de tenir el sindicat en les reivindicacions i en els moviments socials? Com hem d’escoltar, assessorar i organitzar els treballadors i les treballadores que viuen diverses formes de precarietat i de relacions laborals? Com s’exerceix avui la solidaritat obrera? Quines propostes tenim per reduir les bretxes salarials? Com s’han d’organitzar els temps de vida i els temps de treball? Les nostres normes internes actuals fomenten la renovació i la diversitat al sindicat? Com podem incloure els valors ètics en totes les nostres pràctiques i actuacions? Tenim elements de burocràcia sindical? És justificable rebre subvencions en reconeixement a la funció social? Els acords i els avenços laborals han de ser gratuïts per a les persones no afiliades? 

Aquestes són algunes de les preguntes que volem debatre de forma oberta i horitzontal, sense apriorismes ni respostes prèvies; per això totes les propostes seran recollides i traslladades a l’assemblea final de cloenda. 
Volem obrir un procés participatiu ampli dins i fora del sindicat en diferents formats: amb assemblees territorials de seccions sindicals, amb enquestes d’opinió, que facilitin la participació a través de les xarxes socials i la pàgina web, i amb reunions amb entitats i persones expertes. 
Estem convençuts i convençudes que l’assemblea sindical oberta servirà per reforçar la funció i la utilitat del sindicalisme de CCOO, i perquè els propers 50 anys continuem construint presents i futurs. Des de la "Secció Sindical de CCOO de 7 i Tria", com no podia ser d'una altra manera, hem participat en tot aquest procés; aportant les nostres idees i inquietuds al respecte de totes aquestes temàtiques.
I, el proper dia 7 de novembre també hi serem!!


Us animem a participar-hi!

2 comentaris: