dilluns, 12 de maig de 2014

La comunitat educativa reclama beques menjador per a tothom que estigui per sota del llindar de la pobresa.

El Marc Unitari de la Comunitat Educativa (MUCE), que agrupa tots els sindicats de mestres els moviments pedagògics, les associacions de pares i les organitzacions d'estudiants, reclamen que el nou sistema d'accés a les beques menjador "garanteixi el 100% de la beca a tothom que estigui per sota del llindar de la pobresa", segons va dir el president de la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica, Jaume Aguilar. 
L'Idescat situa aquest llindar de la pobresa en una renda anual de 16.972 euros per una família de dos adults i dos infants. El sistema d'accés a les beques menjador acordat pel departament d'Ensenyament i els consells comarcals, fa servir com a indicador l'índex de renda de suficiència i garanteix el 100% de la beca a les famílies de quatre membres que tinguin una renda anual inferior a 7.780 euros (un cop descomptades les despeses bàsiques).
"Està bé que els criteris s'unifiquin per a tot Catalunya i està clar que això vol dir que en algunes zones els nous llindars seran més restrictius. Però, cal veure com es concreta el nou sistema i si tothom l'acaba aplicant per saber com queda", va dir la representant de l'Associació de Mestres Rosa Sensat, Maria Vinuesa.
Aguilar va remarcar que el que està clar és que si el nou sistema d'accés a les beques "significa una retallada en la partida de beques", la comunitat educativa en bloc el rebutjarà.
Des de la Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya (Fapac), la membre de la junta Montse Conejo va reclamar també que es tingui en compte la situació de molts alumnes d'instituts de zones socioeconòmicament desafavorides que s'han quedat sense menjador escolar amb la generalització de la jornada intensiva a secundària "i en molts casos no tenen per menjar". 

1 comentari: