dijous, 2 d’octubre de 2014

Informe sobre els drets dels infants al lleure educatiu i a les sortides i colònies escolars del Síndic de Greuges de Catalunya.

Compareixença davant la Comissió del Síndic per presentar l’Informe sobre els drets dels infants al lleure educatiu i a les sortides i colònies escolars.
Reclama a Ensenyament que reguli les activitats extraescolars dels centres vinculats al Servei d’Educació de Catalunya, tant dels públics com concertats. D'acord amb les recomanacions del Síndic, l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat un pla de subvencions per promoure la pràctica esportiva fora de l'horari escolar. Proposa que les famílies amb rendes més baixes tinguin prioritat per accedir als ensenyaments no reglats (com música, dansa, idiomes).
Denuncia les desigualtats socials en la participació dels infants a les activitats de lleure.
Principals recomanacions de l'Informe:
  • -Desplegar normativament el dret dels infants al lleure educatiu en condicions d’igualtat.
  • -Crear ajuts econòmics per als infants socialment desfavorits.
  • -Elaborar plans locals de dinamització del lleure educatiu.

1 comentari: