dilluns, 13 d’octubre de 2014

La reforma fiscal reconeix l'exempció d'IVA per als menjadors escolars defensada per l'Acellec.

La Comissió d’Hisenda del Congrés va aprovar el dimecres, 8 d’octubre, els tres projectes de llei de la reforma fiscal (IVA, IRPF i Societats) amb diverses esmenes, una de les quals reconeix finalment les reivindicacions defensades per l’Acellec des de fa gairebé 10 anys.
L’esmena en concret diu textualment que quedaran exempts d’IVA els serveis d’atenció a infants en centres docents en temps interlectiu durant el menjador escolar o en aules de servei de guarderia fora de l’horari escolar.
L’Acellec va proposar a la patronal CEOE que inclogués aquesta mesura en el paquet d’esmenes que l’organització empresarial va presentar al Govern de l’Estat per tal que fossin incloses als projectes de llei. El partit popular ha transaccionat l’esmena amb CiU i s’ha reconegut finalment la reivindiació de la patronal catalana del lleure educatiu i sociocultural.
L’Acellec defensa aquesta mesura des de fa no menys de 10 anys, però amb molta més intensitat des que a finals de 2012, un dictamen de la Dirección General de Tributos establia que aquest tipus de serveis havien de tributar al 21%. En la llarga campanya de lluita, l’Acellec ha rebut el suport explícit de la majoria de forces polítiques catalanes (CiU, PSC, ERC i ICV-EUA) i ha dut la qüestió fins a les instàncies europees, d’acord amb els sindicats CCOO i UGT a nivell estatal i amb la federació espanyola d’associacions de pares i mares d’alumnes més representantiva.
En el transcurs d’aquesta llarga i intensa reivindicació, l’Acellec ha aconseguit fins i tot el reconeixement del caràcter educatiu dels seus serveis per part del Ministerio de Educación, a través d’un dictàmen que ho certificava explícitament. Durant la tramitació de les esmenes, a més, l’Acellec i la federació espanyola a la que pertany, la FOESC, es van assegurar el suport dels principals grups parlamentaris al Congrés.
El reconeixement de l’exempció d’IVA per a aquests serveis educatius treurà del damunt de les empreses del sector una pressió duríssima que feia difícil la viabilitat econòmica d’una activitat que es basa en la prestació de serveis de qualitat i que, tanmateix, són de primera necessitat. L’Acellec dona ocupació estable a prop de 8.000 treballadors i atén diàriament prop de 150.000 usuaris de menjador escolar. Posar en qüestió la viabilitat del sector era, de fet, posar en qüestió la viabilitat d’un servei públic de primera necessitat.
En definitiva, i més enllà de les qüestions econòmiques, l’Acellec ha aconseguit el reconeixement i l’extensió d’un dret social: el dret dels infants i les seves families a ser atesos amb projectes educatius en els periodes de temps del migdia i en els acolliments abans i després dels horaris escolars.

1 comentari:

  1. Ara és temps de felicitacions. Però, també s'obre una nova etapa per a posar les coses a lloc. Comencem per la signatura del 3r Conveni del Lleure Educatiu i Sociocultural?

    ResponElimina