dijous, 5 de febrer de 2015

Informació Conveni Col·lectivitats.El que ha estat el 1r “Conveni de Col·lectivitats de Catalunya” es va signar l’any 2013 entre la patronal corresponent i els representants sindicals de la UGT. Els representants sindicals de CCOO es van negar a acceptar les propostes de la patronal, les quals van suposar una retallada molt important pel que fa referència a drets laborals de totes i tots els treballadors/es.
Han passat 2 anys i ara toca negociar el 2n “Conveni de Col·lectivitats de Catalunya”. Concretament, el passat dilluns 26 de gener es van reprendre les negociacions. 
Si ja en el 1r conveni va quedar palesa la pèrdua de drets laborals que aquest col·lectiu abans tenia pertanyent al conveni d’Hostaleria, ara la proposta que la patronal aporta a la taula negociadora davant la part sindical és encara més decebedora; amb més retallades de drets laborals, amb canvis i modificacions que perjudiquen ostensiblement els drets laborals de totes i tots els treballadors/es que es regeixen sota aquest conveni.
Des de CCOO s’ha elaborat una “Plataforma reivindicativa”, amb el compromís explícit de millorar les condicions laborals i d’aturar les retallades que estan proposant des de la patronal.
Aquesta plataforma contempla millores laborals de molts aspectes. A més, d’una correcció dels elements negatius que es van introduir en la negociació del “1r Conveni”, com per exemple el discriminatori i nou nivell retributiu per a menors de 35 anys.
Com a CCOO, la nostra prioritat de cara a la negociació del “2n Conveni” es sustenta en aconseguir propostes de millora i d’aclariment sobre qüestions com: festes no recuperables, vacances, assumptes propis, complements salarials en situacions de baixa, jornada i flexibilitat horària, retribució i nivells retributius, manutenció, subrogacions, etc.
A l’ inici de la reunió portada a terme el passat dilluns 26 de gener, la patronal va entregar a la part sindical un seguit de propostes, la finalitat de les quals és, ni més ni menys que, desregular totalment el sector. Totes les seves propostes plantegen pèrdua de drets i, a més, empitjoren considerablement les condicions actuals de treball referides a: increment i distribució irregular de la jornada, reducció de la manutenció, empitjorament de les festes no recuperables, limitació del plus de responsabilitat del responsable de centre, retallada en els premis de vinculació i els complements en situació d’Incapacitat Temporal (IT), reducció de salari en nivells retributius baixos, facilitació del trasllat de centre, etc.
Per tot plegat, i tot i no tenir la majoria a nivell de tot el sector, des de CCOO tenim la ferma voluntat d’incidir per tal que aquest “2n Conveni” no torni a ser un conveni de retallades. A més, intentarem millorar les condicions laborals d’un conveni que ara per a ara ja té grans deficiències.
Des de CCOO sempre hem defensat, defensem i defensarem la garantia, millora i el manteniment dels drets laborals adquirits per tots els treballadors/es.
Per últim, us volem recordar que: l’empresa no pot canviar unilateralment de conveni col·lectiu. A més, al respecte d’aquesta qüestió, mentre no es faci efectiu l’acord entre la nostra empresa i el “Comitè d’Empresa”, us recomanem que no signeu res.  

1 comentari:

  1. Des de CCOO som molt conscients de la importància d'estar ben informats/des. Volem que sapigueu de primera ma "per on volen que vagin els tiros"...

    ResponElimina