dimecres, 17 de juny del 2015

VALORACIONS DE S.S. CCOO 7 I TRIA DE LES ACTES D'ACORD COMITÈ EMPRESA CURS 14-15.

Benvolguts/des companyes i companys,
En la línia de mantenir-vos informats/des del que es cou dins l’empresa, ara encetem un nou capítol a partir del qual volem informar-vos del que hem fet com a “Secció Sindical”, dins del “Comitè d’Empresa”.
Val a dir, però, que ha estat un curs complicat pels molts i continus canvis que ha portat a terme un sindicat en concret (USOC), pel que fa referència als seus membres integrants del “Comitè d’Empresa”. Aquests canvis, podem pensar que s’han degut a una manca important d’interès i de responsabilitat a l’hora de realitzar la tasca per a la qual van se escollits/des a les eleccions. I, això, s’ha continuat notant durant tot aquest curs.

Però bé. Centrem-nos en la nostra tasca sindical i en les aportacions que des de la “Secció Sindical de CCOO de 7 i Tria” hem fet durant aquest període, en les reunions del “Comitè d’Empresa”:
*Reclamació dels calendaris. A dia 8 d’octubre 2014, l’empresa només havia facilitat els calendaris d’estructura. Per tant, des de CCOO no vam acceptar cap proposició de reducció salarial (per excés de dies) a la resta de personal dels centres (monitors/es i coordinadors/es).  Vam demanar que els dies d'excés de vacances (segons l’empresa) es compensessin amb els d'excés de treball. En cas que això no s’acceptés, vam acordar denunciar i demanar el pagament dels dies d'excés de treball. Així, arribem a final de curs. Doncs bé. El passat 11 de juny, l’empresa va reconèixer que teníem raó i finalment va acceptar no descomptar cap dia a cap treballador/a del Lleure.
Això, ha estat possible gràcies a la perseverança i insistència de CCOO. Una vegada més queda clar que, la feina ben feta, i el fet de tenir la raó de la nostra part, donen sempre bons fruits.

Tan bon punt tinguem el document elaborat per l’empresa al respecte d’aquesta qüestió, el penjarem al nostre bloc, on podreu llegir-lo íntegrament.
Us recordem les adreces del Bloc i del Twitter de la “Secció Sindical de CCOO de 7 i Tria”:
      -Twitter: @ccoo7itria

*Reunió extraordinària per tal de redistribuir/ratificar càrrecs. A proposta de CCOO, el dia 20 d’octubre de 2014 fem aquesta reunió. A algunes de les actes d’acords de les reunions del “Comitè d’Empresa” que us vam enviar, podeu llegir tots els canvis i/o presència dels integrants de cada sindicat que hem assistit a totes les reunions que hem portat a terme.
Però, malgrat les noves propostes en els càrrecs de Presidència, Comissió Permanent, Comitè de Salut i Comissió de Formació, en aquella reunió no es va poder seguir el procediment de manera correcta, ja que no va haver quorum (absència de membres d’USOC).

Nosaltres, com sempre, hem continuat liderant les diferents comissions del “Comitè d’Empresa”: Per exemple:
-des del “Comitè de Salut”:
*Seguiment dels accidents laborals.
*Revisió i redacció del “Protocol d’Assetjament Laboral de 7 i Tria”.
*Modificació del “Reglament Intern del Comitè de Salut”.

-des de la “Comissió de Formació”:
*Revisió de tota la formació realitzada durant el curs escolar 14-15.
*Redacció del “Protocol dels Cursos de Formació de 7 i Tria”.
En aquella mateixa reunió, El “Comitè d’Empresa” encara no havia rebut els calendaris del personal dels centres i, per tant, no es van poder aprovar. Es va proposar a l’empresa el calendari genèric de la Generalitat per a configurar el de Lleure de tots els centres per tal d’agilitzar el procés.

*Després que des de CCOO portéssim a l’empresa al TLC (“Tribunal Laboral de Catalunya”), per l'acord unilateral entre Gerència i USOC i UGT per a tirar endavant el canvi de Conveni dels treballadors/es d'Hostaleria a Col·lectivitats, sense previ període de consulta amb el “Comitè d'Empresa”, gràcies a les actuacions de CCOO vam aconseguir un acord entre l’empresa i el “Comitè d’Empresa”, pel que fa referència a aquella qüestió.

*Amb data 11 desembre 2014, des de CCOO vam fer diverses aportacions relacionades amb el canvi de Conveni dels treballadors/es d'Hostaleria a Col·lectivitats:
  • Nivell retributiu: El Conveni d'Hostaleria contemplava una puja salarial del 0,6% (2014), 0,8% (2015) i 0,9% (2016) amb caràcter retroactiu. El Conveni de Col·lectivitats no ho contemplava. Per tant, a proposta de CCOO, vam acordar que, si el balanç de l'empresa és positiu, assumeixin aquesta puja. En cas de negativa de l'empresa, proposem un 0,4% al gener i, al tancar l'any, valorar si es pot atorgar l'altre 0,4%.
  • Manteniment de les millores socials que ja es tenien al Conveni d’Hostaleria, per a tots/es els/les treballadors/es afectats/des per aquest canvi de conveni.
Cal destacar que, la signatura d’aquest pacte amb l’empresa, en les condicions esmentades, ha estat gràcies a la tasca portada a terme per CCOO. A més, amb tota aquesta feina que hem portat a terme des de CCOO, hem aconseguit que l’empresa reconegui com a interlocutor al “Comitè d’Empresa”.

El “Comitè d’Empresa” hem portat a terme moltes reunions. Però, pràcticament no han servit per a res, perquè no hem pogut arribar a gairebé cap acord, i, almenys per a nosaltres, han estat una gran pèrdua de temps.

Vist això, els/les delegats/des de la “Secció Sindical CCOO 7 i Tria” ens estem plantejant fer un canvi en el funcionament que fins ara hem portat a terme.
Donat que som només nosaltres qui realment estem tirant del carro del “Comitè” en tots els aspectes, i els altres 2 sindicats (sobretot USOC) no han fet pràcticament res més que seguir la nostra roda, no volem continuar perdent el temps i, en profit de tots/es els/les treballadors/es de la nostra empresa realitzarem una interlocució directa amb l’empresa.

Als delegats/des de la “Secció Sindical de CCOO de 7 i Tria” ens hagués agradat una major i més gran implicació de la resta de membres del “Comitè d’Empresa” (USOC i UGT), en totes aquestes qüestions.

Volem que les reunions del “Comitè d’Empresa” siguin més participatives, amb més compromís per part de tothom.
Volem que es portin a terme els acords a que arribem com a “Comitè d’Empresa”.

Amb l’inici del proper nou curs escolar, des de CCOO tornarem a assumir la responsabilitat i el compromís de dur a terme totes aquelles accions que considerem oportunes, tant bon punt veiem el tarannà del “Comitè d’Empresa”. Tot plegat, per tal d’agilitzar i donar viabilitat als possibles problemes, qüestions, etc. que puguin anar sorgint.


“Secció Sindical CCOO 7 i Tria”

1 comentari: