divendres, 25 de setembre de 2015

Comunicat CCOO Conveni Col·lectivitats Catalunya.

Nou conveni, noves retallades

El 21 de setembre de 2015, UGT i la Patronal ACERCO van signar el nou conveni. CCOO no vam signar el conveni en considerar que es consoliden les retallades del primer conveni i contempla noves retallades.

Des de CCOO lamentem que des de l'acord entre la patronal per negociar un conveni en el sector de col·lectivitats desvinculat del conveni d'hostaleria hem retrocedit en drets en els dos convenis que s'han negociat.

Solament en dos anys (2014 i 2015) hem perdut un 1% respecte al conveni d'hostaleria (un 1.4% en hostaleria i només un 0.4% en col·lectivitats).

Tal com vàrem informar després de la reunió del passat 28 de juliol de 2015 s'han acordat les següents modificacions:
· Conveni de quatre anys de durada (2014-2017).
· Festes no recuperables: no pagar, com es feia fins ara, la compensació econòmica quan no es treballen i coincideixen amb el descans setmanal. Abonar el 50% en lloc del 40% quan es treballen.
· Manteniment del nivell retributiu per a menors de 35 anys d'11.000 euros bruts/any.
· Nivell V bis: si la sentència pendent del Tribunal Suprem ratifiqués la il·legalitat del nivell retributiu d'11.000 euros bruts, el nivell V bis s'incrementaria d'un any a dos.
· Premi de vinculació: no es percebria, com  fins ara, en el supòsit de dimissió voluntària per part del treballador o treballadora.
· Increment salarial: 0% per a l'any 2014, 0,4% per a l'any 2015, 1% per a l'any 2016 i 1,5% per a l'any 2017. CCOO entenem que la proposta d'increment salarial per als anys 2014 i 2015 és insuficient. A més, el nou conveni torna a recollir un nivell salarial declarat nul (il·legal) pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (un nivell retributiu per a menors de 35 anys d'11.000 euros bruts/any durant 3 anys)

Aquesta negociació influirà, de manera molt negativa en la negociació que s'està abordant a nivell estatal, ja que el missatge que s'envia a la Patronal és que els treballadors i les treballadores del sector "estem de rebaixes”. Seguirem informant!

La teva participació construeix el teu sindicat. Compromesos amb tu!


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada