dilluns, 21 de setembre del 2015

FULL INFORMATIU ENDARRERIMENTS 7 I TRIA.


#VaAmbTu


El passat 10 de juny va sortir publicat el "III Conveni del Lleure Educatiu i Sociocultural de Catalunya", que estableix una puja salarial d'un 0.5% al setembre de 2014 i un altre 0.5% al gener de 2015.

L'article 45.2 del conveni estableix que «les empreses disposen de dos mesos a partir de la publicació del text al DOGC per fer front als endarreriments corresponents a 2014 i 2015». Per tant, el 10 de setembre de 2015 les empreses ho haurien d'abonar.

Això vol dir que el 10 de setembre 7 i Tria hauria d'haver fet el pagament dels endarreriments generats del setembre a desembre de 2014 (0.5%) i de gener a setembre de 2015 (0.5%).

La "Secció Sindical de CCOO de 7 i Tria" confiem que l'empresa ens actualitzarà la nòmina de setembre amb la puja salarial pertinent i, a banda, ens abonarà els endarreriments abans esmentats. 
Si no és així caldria que ens ho féssiu saber per prendre les mesures adients.

Pel que fa al personal de Col·lectivitats, informar-vos que a aquells treballadors/es que l'empresa ens deu un dia d'excés del curs 2014-2015, se'ns abonarà a la nòmina de setembre.

Per últim, celebrem que després de dos anys de reducció salarial, els treballadors/es d'Estructura recuperem el nivell salarial del 2013. Malgrat tot, intentarem trencar amb la congelació que tenim des de fa tres anys.

Per qualsevol dubte o aclariment podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a:
-E-mail: cocos7itria@gmail.com
-Bloc: http://ccoo7itria.blogspot.com.es/
-Twitter: @ccoo7itria

1 comentari: